Leveranciersdag Digitaal Toetsen SURF 9 oktober 2012

Afgelopen dinsdag vond de leveranciersdag Digitaal Toetsen van SURF plaats. De bijeenkomst was strak en met zorg georganiseerd. Uitleg werd gegeven over het programma Toetsing en Toetsgestuurd leren. Het belang van SURFconext werd duidelijk gemaakt. Door SURFconext is het mogelijk single-sign-on te realiseren voor verschillende SAAS applicaties. Daarnaast is het mogelijk om zo samen te werken over de grenzen van universiteiten en hogescholen heen. Dat laatste is erg belangrijk voor SURF en wordt door hen ook verwacht in het project Toetsing en Toetsgestuurd leren. Het ideaal plaatje dat aan het eind van de middag naar voren kwam was een itembank, gemaakt in één systeem. In dat systeem moeten review functies zitten en de examencommissie moet kunnen beoordelen of het examen klaar is. Waarna de afname in een ander systeem kan plaatsvinden. Tegelijkertijd moeten de systemen wel de veiligheid waarborgen. Het gaat immers om examens in het hoger onderwijs. Na de afname moeten de resultaten teruggekoppeld worden naar de itembank om de statisische gegevens van de vraag bij de vraag zelf te houden. Naast deze wens wil SURF ook graag met behulp van SURFconext experimenteren in de cloud. Door software te leveren aan de SURFmarket krijg je toegang tot SURFconext.

Het experiment met toetsbanken van de ene leverancier en afname (players) van de andere leverancier volg ik nauwgezet. Risico’s biedt het ook, de omgeving voor itemconstructie en itembank is immers aangepast aan de afspeelomgeving. De eisen die aan een afspeelomgeving gesteld worden zijn hoog, je wilt bijvoorbeeld dat alles opgeslagen wordt, zowel antwoorden als de tijd die een examenkandidaat over bepaalde vragen doet. Deze informatie heb je nodig bij de analyse achteraf. Daarnaast wil je dat niets van de toets achterblijft op de pc. Een volgende kandidaat mag beslist geen antwoorden van de vorige kandidaat zien.

De ideeën zijn erg ambitieus. Jammer was het, dat weinig kritische vragen gesteld werden door de leveranciers. Mogelijk kwam dat doordat niemand het achterste eindje van zijn tong wil laten zien, echter de taal kan ook een barrière geweest zijn. Voertaal was Engels op verzoek van twee leveranciers.  Overduidelijk was dat het hier alleen gaat om de Nederlandse markt en wetgeving. Wordt vervolgd!

Geplaatst in browser, itembank, online examination, online examinering, online toetsing
2 reacties op “Leveranciersdag Digitaal Toetsen SURF 9 oktober 2012
  1. Dank voor je blog over dat event! Je zegt “Het ideaal plaatje dat aan het eind van de middag naar voren kwam was een itembank, gemaakt in één systeem” > dat kan bij lezers die er niet bij waren de indruk wekken dat SURF streeft naar 1 systeem. Voor zover ik weet is dat niet zo. SURF is nl voor een goede markt-werking , en dan 1 systeem kiezen staat daar volgens mij een beetje haaks op.

    Wat SURF vooral wil is dat instellingen goed kunnen gaan samenwerken op gebied van toetsen: samen toetsvragen maken, uitwisselen (met volledig behoud van alle elementen). En dat idealiter dan in een willekeurige omgeving weer af kunnen spelen. Het draait dus met name om die uitwisselbaarheid. Idealiter is alle content van 1 toetspakket(module, dus bv de itembank, de auteursomgeving, de afspeler, de analyse-module) 100% uitwisselbaar met een ander(e) toetspakket(module)… En ja, dat is een ambitieus en innovatief doel, maar ja, dat hoort bij SURF ;-).

    • Beste Raoul,

      Dank voor je reactie en aanvulling. Het was zeker niet mijn bedoeling om te suggereren dat SURF slechts 1 toetssysteem zou willen gebruiken. De bedoeling was duidelijk maken dat: gebruik makend van het ene systeem om de itembank te maken, zou je van een ander systeem gebruik kunnen maken voor de afname. Ik denk dat met jouw aanvulling die bedoeling nu wel goed overgekomen is! :)

1 Pings/Trackbacks op "Leveranciersdag Digitaal Toetsen SURF 9 oktober 2012"
  1. [...] Afgelopen dinsdag vond de leveranciersdag Digitaal Toetsen van SURF plaats. De bijeenkomst was strak en met zorg georganiseerd. Uitleg werd gegeven over het programma Toetsing en Toetsgestuurd leren. Het belang …  [...]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Vul je emailadres in om in te schrijven op deze blog en emailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Top berichten & Pagina’s

Edublogger