PDCA en online toetsing

Waarschijnlijk heel bekend: Plan – Do – Check – Act, de PDCA cyclus. Maar hoe bekend ook, werken we er op de juiste manier mee? In het onderwijs wordt veel aandacht gegeven aan kwaliteit. Iedereen is doordrongen van het feit dat kwaliteit in het onderwijs belangrijk is. In de praktijk blijkt dat het inzichtelijk maken van die kwaliteit niet zo eenvoudig is. Hoe doe je dat, waar begin je? In onze advisering beginnen we met het toetsbeleid. Toetsbeleid kan vormgegeven worden met behulp van de PDCA cyclus. Het voordeel van deze aanpak is dat de continue verbetering als vanzelf op gang komt. Dat is nodig bij toetsbeleid. Toetsbeleid mag nooit een statisch stuk zijn maar moet voortdurend in ontwikkeling zijn en zich steeds aan veranderende omstandigheden of kansen kunnen aanpassen. Natuurlijk bedoel ik dat niet van: ‘zo de wind waait waait mijn jasje’, maar omstandigheden zoals het invoeren van digitale toetsing kunnen leiden tot een verandering van het toetsbeleid.

Toetsbeleid kan worden opgevat als een samenhangend stelsel van maatregelen en voorzieningen die je als opleiding (of faculteit) treft om de kwaliteit van je toetsing en examinering te bewaken en te bevorderen (definitie Onderwijsinspectie). Doel van toetsbeleid is het kunnen verantwoorden van de wijze van toetsing en het bevorderen, bewaken en borgen van de kwaliteit van toetsing.

Alle aspecten van de PDCA cyclus zie je hier terug komen. Door de continue verbetering is het toetsbeleid aan verandering onderhevig, het is belangrijk hiervan bewust te zijn. Bij de eerste start met het maken van een toetsbeleid komen o.a. de volgende punten aan de orde.

Plan:

In deze fase inventariseer en omschrijf je:

 • Visie op toetsen, wat wil je bereiken met toetsing, wat zijn jouw waarden, als organisatie, rondom toetsing.
 • Wat wil je toetsen (toetsprogramma)?
 • Hoe wil je toetsen (welke toetsvorm gebruik je wanneer, sluit dit aan bij het onderwijs)?
 • Welke kwaliteitseisen stel je aan toetsing (borging van kwaliteit van toetsen)?
 • Hoe regel je de afname van toetsen?
 • Hoe zorg je dat leerlingen leren van toetsen, feedback krijgen?
 • Hoe formaliseer je dit alles in je organisatie, met bijvoorbeeld een toetscommissie, OER en klachtenregeling?

Do:

 • Omschrijf de kaders van toetsing
 • Wijs verantwoordelijken aan (niet alleen voor de toetsing maar ook voor het overzicht denk aan een toetscommissie)
 • Stel eisen aan toetsing, rondom kwaliteit en de beoordeling van toetsen
 • Spreek ook binnen de toetsing een kwaliteitscyclus af: ontwikkeling, afname, evaluatie en verbetering van een toets (PDCA)

Check:

 • Controleer of procedures gevolgd worden en of het geheel werkbaar is
 • Probeer overbodige processtappen te vermijden
 • Krijgt iedereen voldoende informatie bij deze inrichting van het toetsproces? Informatie voor docenten, management, toetscommissie etc.

Act:

 • Ga werken volgens het toetsbeleidsplan
 • Plan evaluatiemomenten

Overigens pretendeer ik hierbij niet uitputtend te zijn het is veel meer een opsomming van die punten die wij tegen komen bij het, in eerste aanzet, maken van toetsbeleid. Afhankelijk van de situationele context is het maken van toetsbeleid eenvoudiger of complexer.

Bron: Passionned Group (PDCA) https://www.pdcacyclus.nl dank voor het gebruik van het plaatje van de PDCA cyclus!

Geplaatst in kwaliteit, onderwijs, toetsbeleid
0 reacties op “PDCA en online toetsing
4 Pings/Trackbacks op "PDCA en online toetsing"
 1. [...] PDCA en online toetsing Waarschijnlijk heel bekend: Plan – Do – Check – Act, de PDCA cyclus. Maar hoe bekend ook, werken we er op de juiste manier mee? In het onderwijs wordt veel aandacht gegeven aan kwaliteit. Source: onlinetoetsing.wordpress.com [...]

 2. [...] van Janneke Helsloot. In het toetsbeleid worden de kaders van de toetsing geschetst en wordt een PDCA cyclus rondom toetsing ingericht.  Naast een continue verbetercyclus voor je toetsing, geeft zo’n [...]

 3. [...] is in dat al eerdere blogs besproken  o.a. PDCA en toetsmatrijs, PDCA en een toets maken en PDCA en online toetsing. Graag wil ik in deze blog de nadruk leggen op de borging en feedback [...]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>