Drillster: weer beter!

Drillster kondigt het vandaag aan in haar nieuwsbrief:

nieuwsbrief

Eerlijk?

Ik ben niet zo van de nieuwsbrieven en gooi ze meestal meteen ongelezen weg.

Het woord player maakte iets in me wakker.

Eind vorig jaar schreef ik een blog over de weergave van de toets.

Dat blog ging over verschillende players.

Drillster is natuurlijk niet zomaar toetssoftware het is een tool om te leren.

Dat maakt dat de speler anders kan zijn dan bij toetssoftware.

De gebruiker weet wat de antwoorden zouden kunnen zijn. Hij heeft ze soms zelf ingevoerd.

Dat is een voordeel bij het vergelijken van vraag en antwoord.

Bij Drillster vergelijk je steeds de vraag met het antwoord.

Ik zal het laten zien.

Weergave nieuwe player

Drillster nieuwe player

 

Je kijkt naar de vraag en naar het antwoord. Je ogen bewegen steeds van hoog naar laag en terug.

Je kunt ook voor een andere weergave kiezen:


Drillster nieuwe player blok

Nu zie je de antwoorden op één regel.

Mooi is dat je ook numeriek kan antwoorden. Met toets 1 t/m 4 in dit geval.

En je krijgt onmiddellijk duidelijke feedback.

feedback drillster

Jammer dat je niet kan kiezen voor deze vorm:

favo drillster

Dit komt tegemoet aan het eenvoudig vergelijken van het gevraagde en de antwoorden. De oogbewegingen zijn minimaal.

Conclusie

Drillster heeft een mooie nieuwe speler gemaakt. Daarbij zijn ze er wel van uitgegaan dat de lerende al kennis van de inhoud heeft. Bovendien hebben ze gebruik gemaakt van duidelijke feedback.

Wanneer je echter de te leren stof voor het eerst ziet, is de horizontale stijl die ik hierboven geschetst heb beter dan de verticale stijl die gebruikt wordt door Drillster. In verschillende toetsprogramma’s waaronder TeleToets kun je zelf bepalen welke stijl je wilt gebruiken.

Geplaatst in afspeler, player, speler

Het belang van versiebeheer bij toetsen

Een open deur!

Wat?

Het belang van versiebeheer bij toetsen.

Wat is versiebeheer?

Versiebeheer is een systeem waarbij je bijhoudt welke veranderingen gemaakt zijn en door wie en waarom. Bij een examen is het belangrijk om te weten welke versie uiteindelijk is afgenomen.

Je wilt altijd de kandidaat de inzage kunnen geven op het examen zoals de kandidaat dat gehad heeft.

Bovendien wil je weten welke verbeteringen door toetsconstructeurs zijn uitgevoerd op die versie.

Versiebeheer is noodzakelijk

Het is voor nu iedereen duidelijk dat versiebeheer van je toets essentieel is.

Zo wil je van iedere toets weten:

 • Welke vragen heeft de kandidaat exact gehad?
 • In welke volgorde werden de vragen gesteld?
 • Welke toetsmatrijs is daarbij gebruikt?

Wanneer je dit allemaal op papier moet vastleggen, hangt veel af van de eigenaar van het proces. Wanneer deze eigenaar begrijpt dat het belangrijk is om alle bovenstaande punten vast te leggen zal hij dat zeker doen.

Maar je snapt het al.

Niet iedereen is daarvan doordrongen. Ondanks goede voornemens kan het gebeuren dat niet alles wordt vastgelegd.

Gevolg: studenten maken dezelfde toets die ze al eens eerder gehad hebben en soms krijgen ze zelfs de antwoorden erbij.

En dat gebeurt echt:

Rector Kees Kloet van het CLV erkent de fout. ‘Het gebeurt niet vaak. In 99,95 procent van de gevallen worden de toetsen zonder antwoorden naar de repro-afdeling gestuurd. In dit geval zijn de antwoorden wel bijgevoegd. Zo kon de fout ontstaan.’

 

Voorkomen van fouten door versiebeheer

Het makkelijkst is het wanneer je toetsapplicatie zelf versiebeheer heeft. Je kan dan altijd eenvoudig terugzien welke versies je gebruikt hebt. Anderzijds is dat geen garantie dat je inzage goed verloopt. Er zijn zelfs  toetsapplicaties waarbij de inzage van een oudere versie van de toets niet mogelijk is.

Een voorbeeld waarin je goed kan zien hoe versiebeheer overzichtelijk weergegeven wordt komt uit TeleToets:

examenversies

Dit is het versiebeheer van ons voorbeeld examen. Je kunt het voorbeeld examen hier vinden.

Je ziet duidelijk wat aangepast is en wanneer.

Voor een examen kun je precies zien welke versie in welke periode afgenomen is. Vanzelfsprekend zijn de examens, zoals ze afgenomen zijn, bij de kandidaat terug te vinden inclusief de juiste media.

 

Meer lezen?
Digitaal toetsen (deel 3): Workflow bij papieren toetsafname.
Versiebeheer van een itembank

Geplaatst in onderwijs, online examination, online examinering, online toetsing, versiebeheer

5 tips voor wachtwoorden

In onze toetsapplicatie TeleToets is het verplicht ieder 45 dagen je wachtwoord te veranderen.

Sommige mensen vinden dat niet fijn.

Ze willen liever altijd hetzelfde wachtwoord houden. Dat is makkelijk te onthouden.

Helaas kan dat niet.

Nou ja, het kan wel natuurlijk maar wij willen het niet.

Je kunt veel maatregelen nemen voor veiligheid van systemen.

Eén daarvan is wat we met TeleToets doen: eisen dat een wachtwoord eens per 45 dagen gewijzigd wordt.

De zwakste schakel in deze is altijd de mens zelf. De gebruiker zorgt vaak zelf voor misbruik.

Hoe dan?

Nou dat kan op verschillende manieren. Denk maar eens aan:

 • het niet locken van je computer terwijl je koffie gaat halen. iemand anders zou in jouw werk kunnen ‘knoeien’. Met examens is dit absoluut niet wenselijk.
 • iemand kan een keyboard-logger installeren waardoor je gebruikersnaam en wachtwoord gelogd worden en beschikbaar zijn voor degene die de logger plaatste. Dat gebeurde onlangs op het Hyperion Lyceum.
 • iemand doet zich voor als helpdeskmedewerker en vraagt om gebruikersnaam en wachtwoord (social engineering)
 • je ontvangt een phishing mail waarin gevraagd wordt om gebruikersnaam en wachtwoord.
 • iemand kijkt over je schouder mee terwijl je je gebruikersnaam en wachtwoord intypt. (shoulder surfing)
 • je hebt een post-it aan je beeldscherm hangen met je gebruikersnaam en/of wachtwoord

post-it wachtwoord

Misschien kun je nog wel meer manieren vinden om iemand gebruikersnaam en wachtwoord te ontfutselen.

Duidelijk! Maar wat doe je er aan?

 

5 tips voor wachtwoorden:

 1. Kies een sterk wachtwoord. Neem een zin die je goed kan onthouden (niet opschrijven dus!). Bijvoorbeeld Wij streven naar een ongestoorde examenafname. Je neemt de beginletters van deze zin en je zet er een jaartal achter. Dan krijg je dit: WSNEOE2017. Je kunt nu ook nog de O in een nul veranderen en de S in een $, voeg wat kleine letters toe: W$Ne0E2017. Dit is een sterk wachtwoord.
 2. Check regelmatig of je accounts gehackt zijn: Is mijn account gehackt?. Zo ja, neem dan maatregelen en vervang al je wachtwoorden.
 3. Gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende accounts.
 4. Maak geen gebruik van de optie om je wachtwoord automatisch te laten onthouden door je browser.
 5. Je kunt overwegen om een wachtwoordmanager te gebruiken. Een wachtwoordmanager is een tool om je wachtwoorden te beheren.

Om mensen te helpen vragen wij van onze gebruikers eens in de 45 dagen het wachtwoord te wijzigen. Op deze manier hopen we dat de kans weer iets kleiner is dat niet geautoriseerde bezoekers in examenwerk terecht komen.

 

 

 

Geplaatst in fraude, ISO 27001, online toetsing, wachtwoord

Weg met correctoren

Deze week werden de examenuitslagen bekend. Voor veel geslaagden en hun docenten een prachtig moment. :)

Als docent vervult het je van trots dat je de brugpiepers van ooit,de volwassen wereld in kan laten gaan. Hopelijk met voldoende goede bagage om in die wereld vooruit te kunnen.

Soms gaat een docent heel ver in zijn wens om leerlingen los te maken. Dat werd deze week nog pijnlijk duidelijk op een particuliere school. Een economie docent manipuleerde de antwoorden van leerlingen. De school heeft overigens direct na het examen het examenwerk gekopieerd. Hierdoor was het eenvoudig vast te stellen dat de docent de antwoorden gewijzigd had.

Arme studenten zij moeten het examen overdoen.

Dat begrijp ik dan weer niet.

Ze hadden toch kopieën van het examenwerk dan hadden ze die toch na kunnen kijken?

Het geeft maar weer aan dat corrigeren en doceren twee verschillende dingen zijn.

Je wilt het HALO-effect voorkomen. Je wilt voorkomen dat een docent denkt:

Ja maar Pietje weet dit wel ik heb het daar pas nog over gehad dus hij bedoelt dit goed.

En vervolgens krijgt Pietje 8 van de 10 punten in plaats van de 3 die hij verdient op grond van het gegeven antwoord.

In toetssoftware kun je correctoren koppelen aan examenwerk zonder dat ze de naam van de kandidaat zien. Ze worden ook niet afgeleid door een hiëroglyfen handschrift, want alles is getypt. Dat leest makkelijk weg.

 

Objectieve correctie

Van belang is dan ook dat een correctie zo objectief mogelijk plaats vindt.

Dat is wel heel moeilijk.

Wanneer je digitaal toetst krijg je de beschikking over veel data. Heel veel data.

Alles wat je er in stopt kun je er ook weer uit halen

roep ik dan blij. Die data kun je dus ook voor open vragen uit de database halen.

En logischerwijs voor de scoring van de corrector. (Of voor het gebruik van beoordelingsaspecten.)

Dat is dan wel weer griezelig.

Dus je kunt zomaar iets van een corrector vinden wanneer je digitaal toetst?

Ja dat kan.

Je kunt bijvoorbeeld ontdekken dat een corrector altijd een roze bril op zet bij de correctie.

En let op: de meeste van onze gebruikers stellen de software zo in dat de corrector geen idee heeft wie de kandidaat is.

Dat is op een school of een school examen wel heel wat anders.

De conclusie luidt dan ook dat correctoren zichzelf meenemen in de correctie.

Sommige mensen willen het beste zien in mensen en anderen moeten daar zeer duidelijk van overtuigd worden en zijn dus veel strenger.

En nu?

Klinkt allemaal tamelijk hopeloos….

Als corrector kun je het eigenlijk niet goed doen.

Je bent of te streng of niet streng genoeg.

Eigenlijk wil je dat als ik examenwerk beoordeel dat mijn collega beoordelaar tot exact hetzelfde resultaat komt.

Omdat dat vaak niet zo is hebben we in TeleToets een uitgebreide correctielogistiek die het mogelijk maakt om twee tot vier correctoren te koppelen aan examenwerk. Daarbij kun je in de bepaling van het eindresultaat de meest afwijkende score weglaten. Of je kiest voor de gemiddelde score. Zo zijn er 11 mogelijkheden om tot een einduitslag te komen met meerdere correctoren.

correctie

Nadeel hiervan is dat de kosten van het examen oplopen. Drie correctoren is duurder dan één corrector. Voor het systeem maakt het niets uit. TeleToets rekent gewoon uit wat je ingesteld hebt.

Je kan wel analyseren wie de corrector is met de meeste genegeerde scores.

Dat zou wel eens degene met de roze bril kunnen zijn.

Wat te doen?

Het is niet allemaal hopeloos.

Door correctoren/beoordelaars goed te instrueren gaan ze beter beoordelen. Intervisie helpt ook. En wees bewust van de beoordelaars subjectiviteit.

 

Geplaatst in Andriessen, beoordelen, onderwijs, online examination, online examinering, online toetsing, TeleToets

190.000 examenafnames op papier

Afgelopen zaterdag was het weer zover: deel 3 van de CFA toets.

De CFA toets?

De CFA toets is een driedelige toets van het Amerikaanse Chartered Finance Analyst Instituut (CFA) voor investeren en beleggen. Het is een examen dat nog op papier afgenomen wordt. Voor kandidaten betekent dit een hele dag schrijven.

Wat een marteling!

Meer lezen over dit mysterieuze examen: dat kan hier.

Het examen is aan strenge regels gebonden.

Deze regels worden voorgelezen aan het begin van het examen. Maar let op:

Achteraf kan je examen altijd ongeldig verklaard worden.

Dat is geen kleinigheid. Want voor dit examen zet je je sociale leven opzij. De voorbereiding kost zo’n 300 uur.

Op het blog 300hours vond ik deze grafiek over overtredingen bij het CFA examen:

CFA

Achteraf hoort de kandidaat pas dat hij bijvoorbeeld teveel naar links gekeken heeft.

CFA fraude

Je moet dan bewijzen dat je dat niet gedaan hebt.

Ga er maar aanstaan.

Het beste en veiligste is om je goed aan de regels te houden.

Hier staan goede tips om achteraf problemen bij dit examen te voorkomen.

 

Waarom vertel ik dit nu allemaal?

 

Omdat ik zo verbaasd ben.

In de eerste plaats wordt een enorme operatie opgetuigd om spieken te voorkomen. De 190.000 kandidaten wereldwijd zitten in verschillende tijdzones en mogen de vragen niet van elkaar horen. Daarom mag je ook beslist niet praten over het examen en/of op fora exameninhoud delen. Dan wordt je examen ongeldig verklaard.

In de tweede plaats zijn de examens dikke telefoonboeken die met potlood ingevuld moeten worden.

Potlood vergeten?

Jammer dan.

Het roept bij mij één vraag op:

Waarom wordt deze toets niet digitaal afgenomen met random examens?

Dat zou een aantal zaken oplossen.

Wanneer de toets als SAAS oplossing aangeboden wordt is enkel een browser (en een laptop/PC/tablet met internetverbinding) nodig om de toets af te nemen. De hele papieren logistieke operatie wordt overbodig. De kans dat vragen op straat komen is veel kleiner geworden want de examens zijn voor niemand inzichtelijk, behalve voor de toetsconstructeurs. Alle handelingen die met de papieren examens plaats vinden hebben in principe een risico in zich.

De strenge eisen achteraf kunnen misschien blijven, maar de kans op afkijken is veel kleiner als je weet dat je buurman een ander examen heeft. Over die strenge eisen zal in een ander blog nog eens wat schrijven want ik vind daar wel iets van :).

Ik vraag me af of we in Nederland een examen kennen wat dergelijke regels hanteert.

Ik hoor het graag.

 

 

 

 

Geplaatst in beoordelen, online examination, online examinering

Ondubbelzinnige examenvragen?

Zoals uit onze blogs op deze website wel blijkt:

Het maken van een goed examen is een vak apart.

Hoe moeilijk het is om een goed examen te maken, heb ik als student vaak ervaren. Bij het beantwoorden van een open vraag in een tentamen heb ik me regelmatig moeten verplaatsen in de toetsconstructeur. Ik vroeg steeds af:

Wat wil de examenmaker dat ik op deze open vraag antwoord?

Dat ik mezelf deze vraag moest stellen, bewijst dat de open vragen in deze examens niet altijd even sterk waren. De vragen waren op meerdere manieren te interpreteren.

Het is voor een vragenmaker heel moeilijk ondubbelzinnige vragen te bedenken. De vraag moet zo helder zijn dat je hem maar op één manier kunt interpreteren. Je moet een vraag bedenken waar alle informatie in staat om de vraag goed te kunnen beantwoorden. Maar ook niet te veel informatie. Dit leidt de student af. Al met al veel kwaliteitsaspecten waar een toetsconstructeur bij iedere vraag rekening mee moet houden.

Bijvoorbeeld:

Welke kleur jurk had koningin Maxima aan op Koningsdag?

Op het eerste gezicht lijkt dit een heldere vraag. Je denkt meteen aan de laatste Koningsdag. Ga je verder nadenken, dan kom je erachter dat je informatie mist.

Namelijk het jaartal! Ieder jaar heeft zij natuurlijk een andere jurk.

Dit is een eenvoudig voorbeeld, maar dit soort ‘constructiefouten’ komen vaak voor.

Hoe kun je dit voorkomen?

6 Tips:

 1. Voordat je de examenvraag formuleert, schrijf eerst het antwoordmodel op. Schrijf volledig uit welk antwoord je van de student verwacht.
 2. Bedenk dan welke vraag en eventueel extra informatie de student nodig heeft om dit antwoord op te schrijven. Geef de student voldoende informatie waarmee je de gewenste kennis activeert. Kennis mag als bekend verondersteld worden, maar alleen als deze kennis onderdeel is van de lesstof.
 3. Stel een concrete vraag. Zorg dat een student de vraag maar op één manier kan lezen en dat een vraag niet voor meerdere interpretaties vatbaar is.
 4. Let op met het gebruik van vakjargon. Gebruik alleen vakjargon uit de lesstof. Ga er niet zomaar vanuit dat ander vakjargon buiten de lesstof bekend is bij de student.
 5. Geef antwoordrestricties. Hiermee voorkom je dat een student hele verhalen gaat opschrijven waarin je zelf het goede antwoord moet zoeken. Geef bijvoorbeeld aan hoeveel redenen ze moeten noemen of hoeveel woorden het antwoord mag beslaan.

De belangrijkste tip is de volgende:

Leg nieuwe examenvragen aan andere mensen voor.

Bij voorkeur mensen die niet de kennis hebben die jij bezit. Omdat jij bepaalde voorkennis bezit, kun je een vraag anders lezen als iemand die deze kennis niet bezit. Zij kunnen samen met jou vaststellen of de open vraag volledig en ondubbelzinnig geformuleerd is. Hoe goed jij ook bent in het maken van examenvragen, dit risico ligt altijd op de loer……

 

Geplaatst in kwaliteit, onderwijs, vraagsoorten

Mannen zijn zieker

De griepgolf is bijna over.

Opnieuw ging het over: Mannen zijn zieker dan vrouwen.

Naast een aantal wetenschappelijke verklaringen heeft het ook te maken met perceptie.

Hoe bedoel je?

Nou dit:

griep

Veel heeft te maken met waarnemen: wat zie je. Hoe gedraagt jouw vriend of vriendin zich. Hoe gingen ze bij je thuis om met griep? Artikelen in nieuwsrubrieken kunnen je waarnemingen bevestigen. Al deze ervaringen kleuren je waarneming en maken dat je een stereotype beeld krijgt over mannen en ziek zijn.

De vraag is natuurlijk of het terecht is.

Wat?

Nou of jouw beeld een eerlijk beeld is.

Wat heeft dit eigenlijk te maken met toetsen?

Alles.

Hoezo?

Ook bij toetsen heb je te maken met waarnemen.

Je kijkt naar de examenresultaten van een kandidaat en als beoordelaar (corrector/docent) vind je er iets van.

Natuurlijk dat is mijn vak!

Ja, maar heb je je wel gerealiseerd dat je met jouw eigen kleuring van de waarheid te maken hebt?

Dat doet zich ook voor bij het corrigeren van examen werk.

Begin dit jaar verscheen in De Morgen dit artikeltje:

Academici pleiten voor naamloze examens

Deze academici zijn zich bewust van de vooroordelen op basis van naam en geslacht. De bewustwording van vooroordelen is één ding de objectivering een andere.

Maar hoe doe je dat een beoordeling objectiveren?

Tips voor objectiever oordelen

 1. Het beoordelen van examens die geanonimiseerd zijn helpt bij een objectiever oordeel.
 2. Bij voorkeur digitale examens. Examens zien er dan allemaal hetzelfde uit. Een beoordelaar kan ook een vooroordeel op basis van het handschrift hebben.
 3. Vooraf een toets laten maken door een collega geeft inzicht in mogelijke interpretatiefouten van kandidaten.
 4. Intervisie tussen beoordelaars helpt bij het bewust worden van vooroordelen.
 5. Een beoordelingsmodel zorgt voor een meer gelijke beoordeling tussen kandidaten. Bij iedere kandidaat wordt op dezelfde punten gelet.

Gaat het zo wel altijd goed?

Nee. Je zal je bewust moeten blijven van vooroordelen. Vooral onbewuste vooroordelen zijn daarbij gevaarlijk.

Maar ja mannen zijn dan ook altijd zieker ;)

 

Meer lezen:

HALO en HORN knock-out

Anoniem je toets maken

Corrigeren is moeilijk

 

Geplaatst in beoordelen, beoordelingsexamen, onderwijs, online examinering, online toetsing

Check: weergave digitale toets

Wist je dat je digitale toets er op verschillende manieren uit kan zien?

Opvallend genoeg weten de meeste mensen dat niet.

Examenbureaus en scholen die gebruik maken van een digitale toets zijn vooral bezig met het gebruikersgemak aan de achterkant.

Aan de administratiezijde.

In mijn optiek klopt dat niet.

Het aller- maar dan ook aller- belangrijkste is het gemak voor de kandidaat.

De kandidaat moet ongestoord examen doen. Ongestoord en vanuit de toetssoftware bezien zo eenvoudig mogelijk.

Oh bedoel je dat, maar dat is simpel toch?

Even een proeftoetsje laten maken en ze weten het.

 

Was het maar zo’n feest.

Meestal zie je dat vragen op dezelfde manier als bij een papieren toets aangeboden worden. Ik bedoel daarmee dat de vragen op papier zo nauwkeurig mogelijk overgenomen worden in de toetssoftware.

Kijk maar in dit voorbeeld van QMP

qmpvoorbeeld

De kandidaat kan alleen naar boven en beneden in het scherm. Je ziet rechts een scrollbalk en die arme kandidaat moet zich een weg scrollen door het examen. Alsof het een heel lang papier is.

Een soort keukenrol vol examenteksten.

Dat kan anders

Beter is dit voorbeeld uit Remindotoets:

remindo

Per scherm zie je één vraag. Weliswaar nog net zo als op papier, maar slechts één vraag per scherm.

Geen keukenrol dus.

Dat kan beter

In een pilot met onze toetssoftware (TeleToets) werd duidelijk dat onze weergave van toetsen de beste is voor digitale afname. Leerlingen die snel afgeleid waren bleken binnen de normale examentijd de toets te kunnen maken.

De toets zag er per vraag ongeveer zo uit:

teletoets

 

 

Zonder enige vorm van oefening kon iedereen de toets maken.

Alle functies waren duidelijk.

In de evaluatie gaven leerlingen aan dat de toets prettig en overzichtelijk was.

Dit zijn de sterke punten:

 1. De opbouw van een item is altijd hetzelfde. Links de casus, rechts de vraag en de mogelijkheid tot antwoord. Wanneer er geen casus is, staat de vraag links en het antwoord rechts.
 2. Duidelijke help functie.
 3. Heldere navigatie knoppen en overzicht van de gehele toets.
 4. Tijdaanduiding.
 5. Arceer functionaliteit.
 6. Alle informatie per vraag op één scherm (bij voorkeur zonder scrollbalken).

Voeg daar nog aan toe dat TeleToets zeer stabiel draait en je begrijpt waarom iedereen zo blij met ons is :) (beetje reclame maken mag wel).

TeleToets is niet de enige die het op deze wijze doet. Ook Facet is op deze wijze vorm gegeven.

Kijk maar:

facet
Nadeel hier: rechts en links zijn grote stukken wit bij een grote monitor.

De eigenlijke toets schaalt niet mee met de grootte van de monitor.

Ik vermoed dat hier door het CVTE bewust voor gekozen is zodat de toets voor alle kandidaten er hetzelfde uit ziet.

Voor alle geïnteresseerden in toetssoftware heb ik de volgende tip:

Check de weergave van de toets.

 

Geplaatst in afspeler, online examination, online examinering, online toetsing, player, QMP, RemindoToets, speler, TeleToets

Nieuws in de strijd tegen fraude

Nou ja, nieuws in de strijd tegen fraude?

Het is wel oud nieuws.

Waar gaat het om?

Om dit bericht:

10000vragen

 

Grappig :)

Twee jaar geleden schreef ik dit: Fraude bestrijding vanuit de toets.

Nog eerder schreef ik Fraude en beveiliging draconische maatregelen.

De essentie van beide blogs:

Zorg voor een grote itembank. Wanneer je meer dan genoeg items hebt kun je steeds unieke examens maken. De samenwerking tussen de vijf hogescholen is bijzonder, want samen hebben ze meer toetsvragen dan ieder alleen.

Voor iedere vraag die je aanlevert, krijg je er vier terug.

Dat zet zoden aan de dijk.

Iedere hogeschool levert vragen aan en krijgt vier keer zoveel vragen terug. Op die manier kun je wel een itembank van een paar honderd of duizend vragen maken.

Samenwerken loont!

De redenering is als volgt:

Wanneer je in staat bent alle vragen uit je hoofd te leren dan beheers je de stof ook.

In sommige opleidingen wordt hier al gebruik van gemaakt. Je kan de toegang tot examenvragen kopen. Dan kun je met de vragen eindeloos oefenen. Je weet zeker dat deze vragen ook gebruikt worden in de toets.

Een voldoende is haalbaar door:

 • de stof goed te leren en
 • te oefenen met de toetsvragen of
 • alle examenvragen en antwoorden uit je hoofd te leren.

Ik vraag me nu wel af of ze bij die vijf hogescholen geïnspireerd zijn door mijn blogs :)

Geplaatst in fraude, itembank, online examinering, online toetsing

Toekomst: Adaptief toetsen?

Op 12 oktober heb ik de ‘Masterclass Adaptief toetsen’ van Surfnet bezocht. Deze bijeenkomst heeft mij inzicht gegeven in hoe je adaptieve toetsen kunt opzetten.

Wat is adaptief toetsen?

Adaptief toetsen is een toets waarbij de moeilijkheidsgraad van de vragen zich aanpast aan de kandidaat op basis van de antwoorden die gegeven worden (Bonefaas, 2012). Met andere woorden, hoe meer vragen de kandidaat goed beantwoordt, hoe hoger het niveau van de volgende vragen en andersom. Na een vastgesteld aantal vragen wordt bepaald op welk niveau de kandidaat de stof beheerst.

Hoe maak je een toets adaptief?

In de Masterclass zijn drie methodes besproken:

 1. Branching
 2. Computer Adaptive Testing
 3. Elo-rating systeem

1. Branching

Je bepaalt per vraag de moeilijkheidsgraad. Bijvoorbeeld met behulp van een (range van) p-waarde. De p-waarde is het percentage kandidaten dat deze vraag juist beantwoord heeft. Hoe hoger de p-waarde, hoe makkelijker de vraag. Hoe lager de p-waarde, hoe moeilijker de vraag. Bij een rekenopgave zou je de moeilijkheidsgraad bijvoorbeeld kunnen koppelen aan het aantal rekenstappen dat je moet doen om de opgave op te lossen. Hoe meer rekenstappen, hoe moeilijker de vraag.

Je groepeert de vragen met vergelijkbare moeilijkheidsgraad in kleine deeltoetsen. Hierna bepaal je de relaties tussen de toetsen.

Bijvoorbeeld:

Een kandidaat maakt vragen op niveau drie. Heeft de kandidaat minder dan 65% goed, gaat de kandidaat een niveau terug. Heeft de kandidaat meer dan 65% goed, gaat hij een niveau omhoog. Nadat de kandidaat deze vervolgvragen heeft gemaakt, wordt opnieuw bepaald hoeveel antwoorden de kandidaat goed heeft. Op basis hiervan krijgt de kandidaat vragen van een moeilijker of makkelijker niveau. Na een vastgesteld aantal vragen eindigt de toets. Op dit moment wordt duidelijk op welk niveau de kandidaat de stof beheerst.

Het nadeel van deze werkwijze is dat de toetsconstructeur veel beslissingen moet nemen. Bijvoorbeeld op welke wijze de moeilijkheidsgraad wordt bepaald en op welk moment de kandidaat een niveau omhoog of omlaag gaat.

Dat kan vast handiger! 

2. Computer Adaptive Testing (CAT)

Bij CAT wordt per vraag gekeken welke vervolgvraag aangeboden moet worden. Hier wordt rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van de vraag (p-waarde) maar ook met de geschatte vaardigheid van de kandidaat.

Bijvoorbeeld:

Hoe lager de vaardigheid van één van de kandidaat en hoe moeilijker de vraag, hoe kleiner de kans dat een kandidaat de vraag goed beantwoordt. Heeft de kandidaat de vraag tegen verwachting goed gemaakt, gaat de geschatte vaardigheid van een kandidaat omhoog en krijgt hij een moeilijkere vraag aangeboden. Het niveau van de vraag is blijkbaar verkeerd vastgesteld en wordt door het antwoord van de kandidaat automatisch naar beneden bijgesteld.

Een tweede voorbeeld. De kandidaat heeft een hoge vaardigheid en krijgt een makkelijke vraag aangeboden. Je zou verwachten dat deze kandidaat de vraag goed beantwoordt. Maakt de kandidaat de vraag fout, gaat de vaardigheid van een kandidaat omlaag en wordt het niveau van de vraag naar beneden bijgesteld.

Na een vastgesteld aantal vragen wordt bepaald op welk niveau de kandidaat op dat moment de stof beheerst. De rekentoets voor toelating tot de PABO werkt op deze wijze.

Om per vraag de p-waarde en vaardigheid te kunnen bepalen, moet veel informatie verzameld worden. Hiervoor moet het examen aan een groep van minimaal 500 (potentiële) kandidaten worden voorgelegd. Dit vergt een flinke investering. Alleen wanneer je de adaptieve toets op grote schaal kunt inzetten, is dit rendabel.

Dit klinkt al beter. Maar het kan vast nog handiger en voordeliger!

3. Elo-rating systeem

Het Elo-rating systeem maakt in de basis gebruik van dezelfde gegevens als bij het CAT, namelijk p-waardes en de vaardigheid. Het grootste verschil is dat de p-waardes en vaardigheid niet van te voren worden vastgesteld.

Hoe werkt het? 

Bij CAT worden de p-waarde en het vaardigheidsniveau bepaald op basis van de gegevens van de gemaakte examens van een grote groep kandidaten. Bij het Elo-rating systeem worden deze waardes aangepast per antwoord op de vraag. Maakt een kandidaat de vraag goed dan gaat de vaardigheid van een student omhoog en moeilijkheidsgraad van een vraag omlaag. Onder andere De Rekentuin werkt met deze methode. In onderstaande video wordt de werking van het Elo-rating systeem duidelijk uitgelegd.

Oefenweb Explanimation from Oefenweb on Vimeo.

Het nadeel is dat in het begin de werkelijke vaardigheid en p-waarde van de vragen nog niet bepaald zijn. Wanneer een vraag vaker is afgenomen, weet je meer over de vraag. De waardes gaan steeds meer stabiliseren. Voordat het systeem met meer zekerheid iets kan zeggen over het niveau van de kandidaat moet het examen door een behoorlijk aantal kandidaten gemaakt zijn. In het begin is het resultaat van de toets dus niet erg betrouwbaar. Daarom wordt deze vorm van adaptief toetsen vooral gebruikt bij low-stake testing (toetsen waarbij de gevolgen van zakken niet groot zijn).

Toekomst?!

Hoe mooi zou het zijn als een Elo-rating systeem gebruikt kan worden voor high-stake testing (testen waaraan bijvoorbeeld een diploma of kwalificatie gekoppeld is)! Een systeem dat het niveau van de vragen automatisch bepaalt en bijstelt. Om de waardes te laten stabiliseren, zullen de vragen eerst voorgelegd moeten worden aan een aantal kandidaten. Op deze wijze kan de kwaliteit van de vraag ook meteen getest worden.

 

Wie weet, in de toekomst…..

 

 

Geplaatst in adaptief toetsen, itemanalyse, online toetsing, tussentijds toetsen